Svaret på gåten...

Får dere vite når dere samles etter spillet.
Klikk her når dere er ferdige